Transparens och Compliance

under Finansinspektionens tillsyn.

Hos oss på Nowo Pension AB strävar vi efter fullständig transparens och följer Finansinspektionens tillsynsregler till punkt och pricka. Vi undviker intressekonflikter och erbjuder noggrant utvalda försäkringsprodukter genom Futur Pension Aktiebolag för att tillfredsställa dina behov och minimera risker.

Som medlem i Hjerta får du förmåner med lägre kostnader och högre kvalitet på försäkringar. Våra styrelseledamöter agerar i kundens bästa och undviker jäv. Med Finansinspektionens tillsyn garanterar vi högsta standarder för transparens och överensstämmelse. Välj Nowo Pension AB för en transparent, pålitlig och kvalitativ försäkringsdistribution.

Välj Nowo Pension AB för transparens, förtroende och kvalitet i försäkringsdistributionen.