DOKUMENT

Få tillgång till viktiga dokument och nedladdningsbara filer relaterade till vår verksamhet. Du hittar förköpsinformation, information om risker och hållbara investeringar. 

Information om egenskaper och risker avseende finansiella instrument

Öppna PDF »